Nevelési munkaközösség

„A nevelés nem külső és erőszakos kényszerítést, nem a gyerek fejébe töltött tudást jelent, hanem külső segítséget egy belső érlelődéshez.” Müller Péter

Legfontosabb célunk, minél sokrétűbben megismerni minden egyes tanulót, és segítséget nyújtani ahhoz, hogy mielőbb jó közösséggé szerveződjenek az osztályok.
Feladatunk, hogy elérjük: tanulóink fogékonyak legyenek az emberi kapcsolatokra, barátságokra. Szabályrendszerünk alapján sajátítsák el a kulturált magatartási formákat és a megfelelő kommunikációt. Segítségünkkel alakítsanak ki helyes szokásokat, és tiszteljék, ápolják a hagyományokat.
Alakuljon ki, illetve erősödjön bennük a környezettudatos életre törekvés, ezért fontos feladatunknak tartjuk, hogy tiszteljék, védjék az életet és óvják a környezetüket.

Jászfalvi Ildikó
munkaközösség-vezető