Bemutatkozás

 

Kedves Látogató!

 

Tisztelettel köszöntöm intézményünk honlapján.

 

A nyolc évfolyammal működő Kandó Téri Általános Iskola nyugodt, szép, kertvárosi övezetben található Pestszentlőrinc és Pestszentimre határán. 2013-ban a tanulói létszám emelkedése miatt az iskolai helyiségek száma bővült, a Halomegyházi utca sarkán található épületben kapott elhelyezést az iskolai könyvtár. 2014-ben a Háromszéki utcában korszerű, 3 tantermes Tanulás Módszertani Központ került kialakításra. Kerületünk legnagyobb nevelő-oktató intézménye születésnapjára készül. Hamarosan 35 éves lesz.

„Műveltséget és emberséget adni…” hirdetjük küldetésnyilatkozatunkban és tesszük a mindennapokban. Tudatos pedagógiai munkával érjük el a nevelő-oktató munka sikereit, eredményeit. Feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztésével a színvonalas, tevékenység-központú oktatás megvalósítása. Ezt új szervezeti keretek között, más szemlélettel, új tanulás-módszertani eljárásokkal, a tanulás tanításával érjük el.

Sikereink egyik záloga a szülői ház, amely elfogadja, támogatja és elvárja, hogy gyermeke ne csak jól érezze magát nálunk, hanem tudásában és emberi értékekben gazdagodjon. A siker másik záloga a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítők közösségében rejlik. A következetesen, szeretettel végzett pedagógiai munkának bizonyítékai a kerületi, budapesti, országos versenyeredmények és a mindennapokban rejlő tudásalapú teljesítmények, emberi tartások, viselkedésminták.

Nevelő-oktató munkánk sajátosságai:

  • részben egész napos nevelés-oktatás,
  • első osztályban több hetes előkészítő szakasz a tanév elején,
  • késleltetett olvasás- és írástanítás,
  • kiemelt matematikai készségfejlesztés és művészeti nevelés,
  • angol nyelv oktatása 4. évfolyamtól,
  • képességekhez igazodó egyéni fejlesztés,
  • gazdag szabadidős programok délutánonként: közel 30 tehetséggondozó szakkör várja a gyerekeket alsó és felső tagozaton egyaránt,
  • hétvégeken is szívesen szervezünk gyerekekkel, szülőkkel közös programot: színház- és múzeumlátogatást, természetjáró kirándulásokat,
  • hagyományőrző, közösségformáló rendezvényeink közül a legkedveltebbek: a Kandó kondér, az Adventi sokadalom, a Szülők-nevelők Bálja.

Rugalmas szervezéssel biztosítjuk a zökkenőmentes átmenetet az óvodából az iskolába. Szakképzett gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus gondozza a részképesség- és tanulási zavarokkal küzdő gyermekeket. Nevelő-oktató munkánkat három pedagógiai asszisztens és egy laboráns kolléga is segíti.

Tárgyi feltételeink jók, megfelelő számú, korszerű tanulást-tanítást segítő eszközzel rendelkezünk.

Tanítványaink a tágas udvaron, a műfüves pályán és az iskola melletti játszótéren kedvükre játszhatnak, sportolhatnak, versenyezhetnek, pihenhetnek kisebb-nagyobb csoportokban is.

Az iskolai tevékenységrendszerünkben érvényesítjük a környezeti nevelést, a fenntartható fejlődés pedagógiájának elveit. A természet szeretetére, a környezet védelmére, megóvására neveljük gyermekeinket. 2008-ban és 2011-ben nyertük el az ÖKO - iskola címet. 2014-ben pályáztunk az „Örökös ökoiskola” cím elnyeréséért.

2012-ben a Kandó Téri Általános Iskola elnyerte a TÁMOP 3.1.7/11-1-2011 pályázatot, melynek keretében felkészült a referenciaintézményi szerep ellátására. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyként főiskolai és egyetemi hallgatókat fogadunk, pedagógiai gyakorlatuk megszerzése céljából. Innovatív, a gyakorlatban is kipróbált pedagógiai, szervezetfejlesztő módszereinket, eljárásainkat – jó gyakorlatainkat – partnerintézményeink számára rendszeresen bemutatjuk, átadjuk.

Több évtizedes tehetséggondozó munkánk eredményeként 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk. Ezzel tehetséggondozó tevékenységünk kibővült: együttműködünk más tehetségpontokkal, vállaljuk a tehetségek azonosítását, fejlesztését, gondozását. Szakemberek bevonásával segítjük őket képességeik kibontakoztatásában. Sikeres pályázatokkal bővítjük lehetőségeinket és tárgyi feltételeinket.

A tehetséggondozást minden pedagógusunk kiemelt feladatának tartja. Komplex tehetséggondozó programmal dolgozunk. Elsődleges célunk a gyermekek képességeinek feltárása és fejlesztése hatékony pedagógiai eszközökkel. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.

Tehetséggondozó munkánk alappillére a személyiség fejlesztése. Alsó tagozaton a részben egész napos nevelés lehetővé teszi, hogy folyamatosan jelen legyen ez a tevékenység. Felső tagozaton a személyiségfejlesztés helyszínei a tanórákon, szakköri foglalkozásokon zajlik. Tehetséges, tehetséggyanús, kíváncsi gyerekeink számára létrehoztuk a TEéRTed tehetségkutató műhelyt, amely kreatív programokat kínál az érdeklődő tanulóinknak. Ez a szellemi műhely lehetőség arra, hogy a gyerekek az iskolán belül más csoportnak is tagjai lehessenek.

A mozgáskultúra fejlesztését is fontos nálunk. A mindennapos testnevelés lehetőséget ad a különféle sportágak mozgásanyagának megismerésére.

Alapvető célunknak tartjuk, hogy műveltséget és emberséget adjunk a szülők által ránk bízott gyerekeknek. Valljuk, hogy nevelni csak az örök emberi értékekben bízva, példamutató emberi magatartással lehet.

„Nem kívánom senkitől, hogy

csodás dolgot tegyen, de joggal

elvárom mindenkitől, hogy

mindig ember legyen” (Ady Endre)

      

                                                                                              Magyar Márta

                                                                                              Intézményvezető