Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Kedves Kandós Közösség!

Szeretettel köszöntöm intézményünk honlapján.

 A Kandó Téri Általános Iskola kerületünk legnagyobb létszámú nevelő-oktató intézménye.

Iskolánk gyermekbarát környezetben helyezkedik el a Kandó téren. A Halomegyházi utca sarkán található épületben működik a több mint 8000 kötetes iskolai könyvtárunk, a Háromszéki utcában korszerű felújított Tanulás Módszertani Központ ad otthont három osztályunknak. A tágas udvar, a műfüves pálya és az iskola melletti játszótér nagy, rendezett területe és eszközparkja ideális helyszíne a testnevelés óráknak és a szabadtéri játéknak.

Kimagaslóan jó iskolánk felszereltsége a korszerű tanulást-tanítást segítő eszközök tekintetében. Az élményszerű, digitális oktatást minden teremben projektor támogatja, s legtöbb kollégánk iskolai laptopot használ munkájához. A tanulók kooperatív páros és csoportos munkáját 30 tablet és 7 interaktív tábla is segíti.  

A fenntartó, a szülők, az alapítvány támogatásával és sikeres pályázatokkal folyamatosan bővítjük lehetőségeinket.

A tanulás egyénre szabott technikáinak megtanítása mellett elsődleges feladatunknak az érzelmi intelligencia és a személyiség sokoldalú fejlesztését tartjuk. Tudatosan építjük a gyermek-pedagógus-szülő közötti partnerkapcsolatot, mely elengedhetetlen feltétele a sikeres nevelő-oktató munkának. Eredményeink az újszerű nevelési és tanítási módszerekben naprakész pedagógusok lelkiismeretes munkája mellett a szülői ház segítő, támogató, a tudást értéknek tekintő hozzáállásának is köszönhetők. Nyitottak vagyunk a szülők kéréseire, javaslataira, kezdeményezéseire, a konstruktív megoldásokra.

Szakképzett iskolapszichológus, három pedagógiai asszisztens, laboráns és egy rendszergazda kolléga segíti nevelő-oktató munkánkat.

Mitől KANDÓ a Kandó?

- első osztályban a tanév elején 8 hetes előkészítő szakaszt tartunk, az eredményes tanulás megkezdéséhez elengedhetetlen pszichikai képességek fejlesztésére,

- késleltetett olvasás- és írástanítást alkalmazunk,

- „Minden napra egy mese!” programban naponta mesélünk  az alsóbb évfolyamokon,

- kiemelt matematikai képességfejlesztéshez minden alsós osztályban alkalmazzuk a Sakkpalota Programot,

- képesség szerint differenciáltan oktatjuk az angol nyelvet, csoportokban,

- a hetet „Kandó hangoló”, beszélgető körrel indítjuk,

- a szakórákon és osztályfőnöki órákon tanulás módszertani eljárásokat, élménypedagógiai játékokat tanulunk,

- Nyugi Zóna Program biztosítja a tanórák zavartalanságát,

- integráló iskolaként minden tanuló képesség szerinti differenciált, egyéni bánásmódban részesül; fejlesztő- és gyógypedagógus segíti felzárkózásukat,

- megszervezzük a tehetséges diákok fejlesztését, versenyeztetését,

- támogatjuk az élsportoló tanulók egyéni munkarendjének kialakítását,

- gazdag tanórán kívüli foglalkozásokat nyújtunk délutánonként: szakkör, differenciált foglalkozás, korrepetálás, énekkar, iskolai sportkör várja a gyerekeket alsó és felső tagozaton egyaránt,

- hagyományőrző, közösségformáló rendezvényeink közül a legkedveltebbek: a Kandó kondér, a Mikulás-túra, a Kandó klub, az Adventi sokadalom, a Karácsonyi zenés-irodalmi est, a Szülők-nevelők Bálja, a Tehetségest.

Iskolai tevékenységrendszerünkben érvényesítjük a környezeti nevelést, a fenntarthatóság pedagógiájának elveit. A természet szeretetére, megóvására a tettekben megnyilvánuló környezetvédelemre neveljük gyermekeinket. 2008-ban és 2011-ben az ÖKO - iskola, 2014-ben az „Örökös ökoiskola” címet nyertük el.

2012-ben a Kandó Téri Általános Iskola a TÁMOP 3.1.7/11-1-2011 nyertes pályázat keretében készült fel a referenciaintézményi szerep ellátására. Új típusú felsőoktatási gyakorlóhelyként főiskolai és egyetemi hallgatókat fogadunk, pedagógiai gyakorlatuk megszerzése céljából. Innovatív, a gyakorlatban is kipróbált pedagógiai, szervezetfejlesztő módszereinket, eljárásainkat, jó gyakorlatainkat a tankerület intézményeinek is rendszeresen bemutatjuk, átadjuk. 2018-ban a nevelőtestületnek kiváló szakmapedagógiai és példaértékű munkájáért a kerület képviselő testülete „Művelődésért díj” kitüntetést adományozott.

Több évtizedes tehetséggondozó munkánk eredményeként 2013-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk. Ezzel tehetséggondozó tevékenységünk kibővült: vállaljuk a tehetségek azonosítását (MaTalent, e-Dia), fejlesztését, gondozását. Elsődleges célunk a gyermekek képességeinek feltárása és fejlesztése hatékony pedagógiai eszközökkel. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozáson, vagy tehetség táborokban.

"Az iskola dolga,

- hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

- hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

- hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

- és az alkotás izgalmára,

- hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

- és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni."

(Szent-Györgyi Albert)

Tökéletes iskola nincs, de bízunk benne, hogy jó úton haladunk a felé vezető úton!

 

                                                                                               Novák Csilla

                                                                                            intézményvezető