Az alsó tagozat reál munkaközösség

Munkaközösségünkbe tartoznak a matematikát, sakkot, környezetismeretet, és technikát tanító pedagógusok.

Jelenleg minden évfolyamon tanítjuk a Polgár Judit által kidolgozott Sakkpalota képességfejlesztő oktatási programot. A sakk hihetetlenül hatékony eszköz a logikus, kreatív gondolkodás fejlesztésére!

Szívesen vendégeskedünk egymás óráin, hiszen ilyenkor sok jó ötletet gyűjtünk. Ezekkel színesítjük az óráinkat. Szakmai munkánk megerősítésére házi bemutató órákat is vállalunk. Módszertani kultúránkat munkaközösségi összejöveteleinken fejlesztjük. Nyitottak vagyunk az újra, szívesen veszünk részt tanfolyamokon.

Tehetséggondozó szakköreink sok érdeklődő kisgyereknek nyújtanak hasznos délutáni elfoglaltságot. Ezen kívül színterei a versenyekre való felkészülésnek.

Évről évre házi matematika versenyeket rendezünk. A helyezést elért tanulóink tovább jutnak a kerületi versenyekre.

Matematikából több területi versenyen is összemérhetik tudásukat a logikai feladatok kedvelői. A 3. és 4. évfolyamosaink ősszel a négy fős Bólyai matematika csapatversenyen, tavasszal a 2. 3. és 4. évfolyamosok a Kenguru és Zrínyi egyéni versenyeken indulhatnak. Büszkék vagyunk alsósaink elért eredményeire!

 

Nagyné Sebők Erzsébet
alsós reál munkaközösség-vezető