Alsó tagozatos humán munkaközösség

„Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, tanulnunk kell magyarul a sírig.”

Nagy László

Munkaközösségünkbe az alsó tagozaton magyar nyelv és irodalmat, etikát és rajzot tanító pedagógusok tartoznak.

Mindannyian tanítunk még más tantárgyakat is, ezért sokan közülünk tagjai a reál munkaközösségnek is. Ez is biztosítéka alsó tagozatunk az együttműködésének és a komplex szemlélet megvalósításának.

Szakmai életünkre a folyamatos megújulás, a változatos szakmai módszerek keresése a jellemző.  Az intézményvezetői alapelvek mellett minden évben választunk egy célt, jelmondatot, és adott tanév céljait, feladatait eköré csoportosítjuk. Ez lehet a helyesírás, vagy éppen a szóbeli kifejezés fejlesztése. A szabadidős tevékenységek programjaiban is megjelennek ezek a fő elvek.  

A tavalyi tanév második felében kialakult, és az idei tanévben tovább folytatódó rendkívüli egészségügyi helyzet átalakította mindannyiunk életét. Szakmailag továbbra is arra törekszünk, hogy megalapozott tudást és odafigyelő, szeretetteljes nevelést kapjanak a gyerekek. Továbbképzéseinket, szakmai megbeszéléseinket azonban online kell lebonyolítani. A munkaforma változott, de szakmaiságunk nem sérül.

A mesemondás, versmondás, helyesírás fontos részei az anyanyelvi képzésnek. Az elmúlt tanévek során számos iskolai, kerületi versenyen mutathatták meg tudásukat ezen a téren a gyerekek. Tehetséges tanulóink minden alkalommal nagyon szép eredményeket értek el a kerületi, és nem ritkán a fővárosi versenyeken is. Továbbra is -ugyan csak iskolai keretek között- megtartjuk szokásos versenyinket. Természetesen betartjuk az erre vonatkozó, egészségünk megőrzését szolgáló szabályokat. Odafigyelünk a tehetségekre úgy is, hogy számukra anyanyelvi témájú – csak osztálykeretek között működő- szakköröket szervezünk. A lassabban haladók is természetesen megkapják a nekik fontos segítséget a fejlesztő foglalkozásokon.

Tudásvágyunk, az új ismeretek megszerzésére irányuló igényünk sem lankad. Online tanfolyamokon ismerkedünk szakmai életünk továbbfejlesztését szolgáló ismeretekkel.

Együttműködésünk a felső tagozatos humán munkaközösséggel töretlen. Tapasztalatcserékkel igyekszünk megkönnyíteni az átmenetet az alsó és felső tagozat között. Együtt veszünk részt a fontos kulturális eseményeken. A Költészet Napján, a Versünnepen a korábbi közös programok helyett kis csoportokban, osztályonként ünneplünk, versenyzünk.

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a magyar nyelvet, a magyar nép hagyományait folyamatosan ápolni, gondozni kell. Erre nem elegendőek az anyanyelvi órák, nem elegendőek a humán munkaközösség tagjai. Az alsó tagozat egységesen képviseli ezt, és műveli a hétköznapokban. Áthatja mindennapjainkat, hiszen identitásunk része

  

Budapest, 2021. január 8.                                                    Zongor-Cserháti Krisztina
                                                                             alsó tagozatos  humán munkaközösség-vezető