Alsó tagozat

Az alsó tagozat bemutatkozója

1-4. évfolyamokon 12 tanulócsoportban közel 320 gyermek tanul.  Nevelésüket-oktatásukat minden osztályban két-két tanító irányítja tantárgycsoportos oktatásban. Az alsó tagozaton 1. évfolyamon egész napos nevelés-oktatás valósul meg, azaz a délelőtti tanulást szabadidő szakítja meg, s 7. órában még tartunk vizuális vagy testnevelés órát. 2.-3.-4. évfolyamon délután továbbra is együtt marad az osztályközösség, és napközis formában történik a tanító által irányított önálló tanulás. Ez a reggel 8-tól 16 óráig terjedő időszak egyrészt segíti az első osztályosokat a beilleszkedésben, a helyes tanulási szokások elsajátításában, másrészt a nagyobbacskák számára is állandóságot, biztonságot jelent.

A hétfő reggeli beszélgető körben a Kandó hangolón - a gyermekek élményei, gondjai, kérdései kerülnek felszínre. Ezeken az alkalmakon meghallgatást, megértést tapasztalnak és segítséget kapnak, ezáltal fejlődik empatikus, tolerancia- és tűrőképességük. Nyugodtabban, feszültségmentesen kezdik meg így a tanulást. 

A délelőtti és a délutáni tanítási órák között gazdag és színvonalas szabadidős tevékenységekkel, önálló tanulással, gyakorlással töltik idejüket a tanulók. A délutáni tevékenységrendszerbe beépített tehetséggondozó szakkörökön, sportfoglalkozásokon lehetőségük nyílik készségeik, képességeik fejlesztésére. A napirend időbeosztása megfelel a gyermekek életkori sajátosságainak, és egyenletesebb terhelést biztosít számukra.

A tanítási óra és az önálló tanulás órarendi egysége biztosítja egyrészt a napi tananyag elsajátítása mellett az ahhoz kapcsolódó házi feladat elkészítését, gyakorlást, felzárkóztatást, a tehetséggondozást. Másrészt lehetőséget teremt diák és tanító számára egyaránt a tananyag megértését gátló esetleges hiányosságok, bizonytalanságok azonnali visszajelzésére.

Célunk:

  • a kommunikációs készség fejlesztése,
  • a differenciált készség- és képességfejlesztés biztosítása,
  • egészséges és kulturált életmód kialakítására nevelés,
  • önálló tanulásra, önművelésre nevelés
  • színvonalas tanítási órán és iskolán kívüli programok szervezése és lebonyolítása a tanulók bevonásával, igényeik figyelembevételével,
  • info - kommunikációs képességek fejlesztése,
  • ÖKO iskolai programok beépítése a napirendbe, a népszokások, hagyományok megismerése és ápolása, a projektek (Az én hetem, „Te is lehetsz Csillag”, Az évszakok, Néphagyományok, Kedvenc állatok) feldolgozása.

A délutáni tevékenységrendszert színesítik a tehetséggondozó szakköreink. Közel húsz várja az érdeklődő gyerekeket.

 

Kiss Éva Mária
alsó tagozatért felelős intézményvezető-helyettes