A felső tagozat reál munkaközössége

Napjainkban egyre fontosabbá válik a diákok műszaki és természettudományos ismereteinek oktatása, természettudományos gondolkodásának kialakítása

A reáltárgyak (matematika, természetismeret, földrajz, biológia, fizika, kémia, informatika és technika) óraszámai országos szinten is alacsonyak.
Iskolánkban az érdeklődő tanulóink bekapcsolódhatnak a tehetséggondozó szakköreink munkájába, természettudományos témanapokon, kísérleti délutánokon mutathatják meg tehetségüket, bővíthetik tudásukat.

 

Munkánk eredményességét jelzi, hogy elmúlt években kiemelkedő helyezéseket értünk el kerületi, fővárosi és országos versenyeken, ahol tanulóinknak lehetősége nyílt egyéni, ill. csapatversenyen is összemérni tudásukat más iskolák tanulóival.

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat felzárkóztató foglalkozásokon segítjük.

 

A nevelő-oktató munkánk színvonalát mutatja, hogy az országos kompetenciamérésen mindig az országos, ill. a fővárosi átlag felett teljesítenek diákjaink.

 

Kiemelt célunknak tartjuk a fenntartható fejlődésre, egészséges életmódra nevelést.

 

 

                                                                                                      

                                                                                                          reál munkaközösség-vezető