BEIRATKOZÁS 2020/2021-ES TANÉVRE

 • Publikálva: 4 February 2020
 • Írta: nemja

Tisztelt Szülők!

Felhívás a tanköteles korú gyermekek általános iskolai beíratására

a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében

A 2020-2021. tanévben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint körzeti vagy a választott iskola első évfolyamára.

A beiratkozás időpontja:

2020. április 23. (csütörtök)             8.00 – 19.00

2020. április 24. (péntek)                 8.00 – 19.00

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek és a gondviselő nevére kiállított személyi azonosító.5
 • A gyermek és a gondviselő nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.6
  • járási szakértői bizottság szakértői véleménye7
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.8
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet) (LINK)

-     Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

(3. számú melléklet) (LINK) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. 

 -          A gyermek TAJ kártyája.

 

„A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.”9

 

 A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.

 

 1. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)
 2. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (4)
 3. 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 11. § (1) c)
 4. 2011. évi CXC. törvény 45. § (4) b)-c)
 5. 2011. évi CXC. törvény 91. § (2)

 

A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beiratkozáskor meg kell tennie a szülőnek! (Link)

Szükség esetén szülői meghatalmazás iskolai beiratkozáshoz letölthető itt. (Link)

Beiskolázási körzet:

A lakóhely/tartózkodási hely igazolására a gyermek és a gondviselő érvényes és ugyanarra a lakcímre szóló lakcímkártya alkalmas.

A beiratkozáshoz közöljük a Kandó Téri Általános Iskola körzetéhez tartozó utcák jegyzékét. (Link)

A diákigazolvány elkészítéséhez szükséges fényképes un. NEK adatlapot az okmányirodában szíveskedjenek beszerezni, majd a beiratkozásra magukkal hozni.

 A XVIII. kerületi Kormányablak fogadási ideje:

Kormányablak: Üllői út 445.          

tel.: 061/896 40 98                           

Hétfő:         7.00 – 17.00                  

Kedd:          8.00 – 18.00                  

Szerda:       8.00 – 20.00                  

Csütörtök:   8.00 – 18.00                  

Péntek:        8.00 – 15.00                  

Az ügyfélfogadás rendjéről a személyes ügyintézés előtt érdemes telefonon érdeklődni.

A Kormányablak zárását megelőző 15 percben nincsen lehetőség sorszámkiadásra a már megjelent ügyfelek ügyeinek elintézése érdekében.

 Budapest, 2020. február 5.

Kiss Éva Mária

Alsó tagozatért felelős intézményvezető-helyettes